Ангажирање на маргинализираните млади за одржливост

Проектот накратко

EMYS (Engaging Marginalized Youth for Sustainability) е двегодишен проект кој има за цел да ја поттикне мотивацијата и да го подобри капацитетот на младите луѓе да преземаат активности и да имплементираат иницијативи на локално, регионално, национално и европско ниво.

Придружете се на нашите активности!

Дали сте на возраст од 18 до 35 години? Активностите на EMYS се одвиваат во Австрија, Кипар, Северна Македонија, Шпанија и Шведска. Проверете ги најновите вести и активности или контактирајте со еден од локалните партнери.

Latest News

1img

It's a wrap!

1img

EMYS Manifesto Publication