Hållbarhetsutbildning
+
Lokala workshops för opinionsbildning och lobbyverksamhet
+
Samrådsmöten med beslutsfattare
+
Offentlig debatt
+
Internationellt nätverkande för ungdomar
+
EMYS Manifesto
+