To έργο EMYS

notion image
Το EMYS (Engaging Marginalised Youth for Sustainability) είναι ένα διετές έργο που έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει τα κίνητρα και να ενισχύσει την ικανότητα των νέων να αναλάβουν δράσεις και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι θα γίνουν φορείς αλλαγής, εξοπλισμένοι για να υποστηρίξουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στις κοινότητές τους αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μεγάλη συρρίκνωση του πολιτικού χώρου, οι νέοι υποεκπροσωπούνται συνεχώς, περιθωριοποιούνται και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην πρόσβαση στον πολιτικό χώρο (Deželan, Yurttagüler 2021). Το Covid-19 έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις προϋπάρχουσες ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ιδίως οι ευάλωτοι και κινδυνεύοντες νέοι. Η πρόσφατη μελέτη του EYF "Διασφάλιση του πολιτικού χώρου για τους νέους στην Ευρώπη" σημείωσε ότι το ¼ των οργανώσεων νεολαίας δεν ήταν πλήρως ικανό να συμμετάσχει σε δραστηριότητες συνηγορίας και αντιμετώπισε τουλάχιστον κάποιες δυσκολίες στη συμμετοχή στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συμμετοχή των νέων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της κοινωνίας των πολιτών και της προσωπικής, πολιτικής ανάπτυξης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2019-2027), αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για τους νέους να ακούγεται η φωνή τους, να επηρεάζουν και να αποφασίζουν για θέματα που τους αφορούν.
Το EMYS στοχεύει να το επιτύχει αυτό μέσω της διασυνοριακής κατάρτισης για τη βιωσιμότητα, της εργαλειοθήκης με το εκπαιδευτικό υλικό, των τοπικών ομάδων συνηγορίας που θα δημιουργηθούν και θα εκπαιδευτούν σε εθνικό επίπεδο, των δημόσιων συζητήσεων, των συναντήσεων διαβούλευσης με τους φορείς λήψης αποφάσεων και της εκδήλωσης δικτύωσης των νέων, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία του μανιφέστου του δικτύου EMYS.
Στόχοι
  • Δημιουργία δικτύων και συνασπισμών μεταξύ οργανώσεων νεολαίας, νέων και ακτιβιστών στα κινήματα νεολαίας σε ολόκληρη την ΕΕ
  • Προώθηση και ανάπτυξη αυξημένων ευκαιριών για τους νέους, υποστηρίζοντάς τους στη δημιουργία πρωτοβουλιών βάσης και έργων υπό την ηγεσία των νέων
  • Ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων και υποεκπροσωπούμενων νέων και βελτίωση των ικανοτήτων τους να γίνουν ενημερωμένοι φορείς λήψης αποφάσεων και αλλαγής στις κοινότητές τους
  • Αύξηση της ανάγκης για ευαισθητοποίηση, ότι μόνο μέσω της διαπολιτισμικής συνεργασίας θα μπορούσαμε να δώσουμε λύση στην παγκόσμια κρίση της κλιματικής αλλαγής
  • Εξερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών μη τυπικής μάθησης.
  • Καλλιέργεια ικανοτήτων άσκησης πίεσης και συνηγορίας μεταξύ των νέων
  • Ενίσχυση της διατομεακής καινοτομίας και της συνεργασίας με τους νέους
Το EMYS θα εμπλέξει νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών, με έμφαση σε περιθωριοποιημένες ομάδες που βιώνουν κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διακρίσεις και αποκλεισμό. Άλλες ομάδες-στόχοι είναι οι πρεσβευτές νέων, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οι οργανώσεις/συμβούλια/κέντρα νεολαίας και τα κοινοτικά κινήματα νέων, οι φορείς χάραξης πολιτικής/αποφάσεων και οι δημόσιες οργανώσεις.